Juridiskā adrese

no 25EUR mēnesī

Juridiskās adreses nomas izmaksas

no 25 EUR/mēn

  • Uzticama un pārbaudīta adrese (ne vairāk kā 10 uzņēmumi);
  • Garantija uzņēmumu reģistrā;
  • Īpašnieka piekrišana 1 stundas laikā;
  • Dokumentu sagatavošana uzņēmumu reģistram;
  • Ienākošās korespondences apstrāde;
  • Paziņošana pa pastu un kurjers, dokumentu glabāšana.
juridiskās adreses noma

Juridiskās adreses noma

Juridiskās adreses noma un tās priekšrocības

Juridiskās adreses noma ir šobrīd ļoti aktuāls pakalpojuma veids. Uzņēmuma juridiskā adrese ir vieta, pēc kuras uzņēmums ir sastopams korespondencei un saziņai ar trešajām personām. Tas vienmēr ir viens no rekvizītiem līgumos, rēķinos un citos uzņēmuma darbību pamatojošajos un reglamentējošajos dokumentos.

Bieži vien uzņēmums – it īpaši, ja tas ir ražošanas uzņēmums ar atsevišķu saimnieciskās darbības vietu – ražotni – nevar apvienot sevī biroju un, piemēram, nelielu rūpnīcu. Vai arī uzņēmuma beneficiāri pagaidām nevar atļauties pieņemt darbā sekretāri un ofisa menedžeri. Šādā gadījumā palīgā nāk biroji un telpas, kuros var iznomāt un izīrēt juridisko adresi.

Tādus pakalpojumus jau sen izmanto visās attīstītajās valstīs. Pie tam tas būtiski samazina ofisa uzturēšanas izdevumus, kā arī noņem no uzņēmēja lielu nodokļu slogu par ofisā nodarbinātajiem darbiniekiem.

Juridiskās adreses būtiskums

Juridiskās adreses nomas izmaksas atšķirsies atkarībā no izvēlētā juridiskās adreses komplekta, kā arī juridiskās adreses atrašanās vietas. Loģiski, ka Latvijas galvaspilsētā Rīgā juridiskās nomas izmaksas būs daudz lielākas, nekā, piemēram, Rēzeknē.

Juridiskās adreses nomā var ietilpt vairāki pakalpojumi. Visvienkāršākais komlekts ietver sevī korespondences apstrādi un pārsūtīšanu klientam un paziņojumu par ienākošo koresponenci saņemšana. Kāpēc tam ir liela nozīme uzņēmuma pastāvēšanā? Pēdējos gados Valsts ieņēmumu dienests pievērš būtisku uzmanību uzņēmumu juridisko adrešu atrašanās vietām un to faktiskai atbilstībai. Par vairāk riskantām vietām ir uzskatāmas ēkas, kurās ir 10 (desmit) un vairāk reģistrētie uzņēmumi (pat neskatoties uz to, ka šīs ēkas ir tikai birojiem paredzētās ēkas, un tas ir tikai loģiski). Nesastapot uzņēmuma faktiskās pazīmes kompānijas juridiskajā adresē, uzņēmums var tikt slēgts, un/vai tam var tik atņemta PVN reģistrācija. Principā šobrīd, pamatojoties uz mūsu praksi, ja biroja ēkā ir reģistrētas jau 10 (desmit) juridiskās adreses, tad, saņemot Uzņēmuma reģistrā vienpadsmito pieteikumu reģistrācijai šajā vietā, par to tiek informēts Valsts ieņēmumu dienests. Līdz ar to uzņēmuma reģistrācija tiek pagarināta – aptuveni līdz 10 dienām – uz brīdi līdz VID pārliecināsies par nodokļu parādu neesamību ar šo ēku saistītajās vietās.
Vēsturiski tas izriet no tā, ka ilgus gadus Latvijā tika reģistrēti neeksistējošie uzņēmumi visās iespējamās nepiemērotajās vietās, t.sk. sabrukušajos graustos vai pat transformatora būdā.

Arī pašā sākumā, kad kompānija lūdz piešķirt Latvijas PVN reģistrāciju, varbūtība, ka valsts instances pārbaudīs arī uzņēmuma juridisko adresi, ir ļoti liela.
Kaut arī visa saskarsme līdz ar valsts pakalpojumu digitalizāciju lielākoties notiek caur Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), Valsts ieņēmumu dienests juridiskās adreses pārbaudēs izvēlās nevis tiešsaistes pakalpojumus, bet gan joprojām sūta vēstuli uz uzņēmuma juridisko adresi papīra veidā. Tāpēc ir tik svarīgi, lai juridiskajā adresē atrastos kāda persona, kura laicīgi var reaģēt uz saņemto korespondenci un pārvirzīt to pēc piekritības, jo parasti šādā vēstulē ir noteikts samērā mazs atbildes termiņš. Pretējā gadījumā var zaudēt gan esošo PVN reģistrāciju, gan nedabūt pirmreizējo, gan zaudēt uzņēmuma statusu, nerunājot jau par nevajadzīgu nonākšanu valsts iestāžu redzeslokā.

Ir atsevišķi izceļams tas, ka, ja kompānija mēģina saņemt PVN reģistrāciju, šāda VID juridiskās adreses pārbaude pirms PVN reģistrācijas, papīra formā, visnotaļ būs sagaidāma. Sagaidāma tā būs arī, atverot bankas kontu, jo arī banka šobrīd padziļināti pēta kompānijas datus.

Juridiskās adrese maiņa

Uzsākot biznesu, nereti komānijas Latvijā izvēlās pakalpojumu komplektu. Piemēram, uzņēmums vēlas kārtot grāmatvedību konkrētajā ieteiktajā firmā. Šī firma, savukārt piedāvā arī paša uzņēmuma reģistrāciju, kompānijas juridiskās adreses reģistrāciju, juristu pakalpojumus u.tml.

Taču nereti gadās tā, ka, mainot vienu pakalpojumu šajā komplektā, ir jāmaina arī viss cits pakalpojumu klāsts, t.sk. ir vēlme nomainīt arī uzņēmuma juridisko adresi.

Juridiskās adrese nomaiņa ir process, kuru parasti veic uzņēmuma juristi, rūpīgi pārbaudot, vai Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām. Taču mēs komplektā piedāvājam veikt šo pakalpojumu Jūsu vietā, kā rezultātā Jūs savā lietvedībā saņemsiet jau gatavu valsts notāra lēmumu par juridiskās adreses maiņu. Kā arī ziņas par juridiskās adreses nomu automātiski tiks ierakstītas publiskajā komercreģistrā.

Easysoftonic